Wie zijn wij?

Voor diegene die niet weten wat Kelmoso inhoudt volgt hier een korte uitleg.

Kelmoso staat voor Kinderen ELsendorp en de MOrtel Samen Ontspannen.
Dit is de naam voor de kindervakantiedagen van de basisschoolleerlingen van Elsendorp en De Mortel. Kelmoso bestaat al sinds 1972.
Ieder jaar worden deze dagen in de laatste week van de zomervakantie georganiseerd. Het ene jaar in De Mortel en het andere jaar in Elsendorp. De werkgroep bestaat uit 11 fantasierijke personen. Deze werkgroep is bijna het hele jaar aan het voorbereiden en bedenken welke nieuwe spectaculaire spelen er het nieuwe jaar weer zullen komen. Tevens wordt er elk jaar met een thema gewerkt. De werkgroep past dan ook alle spelen, uitnodigingen, boekjes en de aankleding van het terrein aan op dit thema.

Gedragscode Kelmoso

Eén week per jaar vertrouwen de ouders en of verzorgers hun kinderen toe aan de leiding van de kindervakantieweek. Een week lang trekken de kinderen samen met hun leiding op. Die leiding bestaat uit het bestuur van Kelmoso, de groepsleiding en alle andere vrijwilligers. Samen dragen wij zorg voor een omgeving waarin de kinderen zich veilig en prettig voelen. Daarom hebben wij als Stichting Kelmoso voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld.
Wij vragen onze vrijwilligers deze code goed te lezen.
Klik -> Gedragscode KELMOSO

Overzicht leden werkgroep Kelmoso

Stefan Coenen   (voorzitter)
Anita van de Ven   (penningmeester)
Stan van Lankveld  (secretariaat)
Lisette Donkers   (PR)
Nanda Coenen (PR) (vertrouwenspersoon)
Ronald van den Heuvel
Bas van Deurzen
Anke Sevenster
Pim Hoevenaars
Youp Spoormakers
Anja Siebers
Nick van der Aa

De Mortel
Elsendorp
De Mortel
Elsendorp
De Mortel
De Mortel
Elsendorp
Elsendorp
Elsendorp
De Mortel
De Mortel
Elsendorp


De Kelmoso stichting is sinds vele jaren aangesloten bij Jeugwerk Limburg.

Jeugdwerk Limburg is een vraaggerichte organisatie.
Zij ondersteunt met haar activiteiten de lokale vrijwilligers bij de uitvoering van hun werk.
Jeugdwerk Limburg is een vereniging van zo’n 90 Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties in Limburg/ Brabant.
Hieronder zijn vele organisaties die clubwerk, kindervakantiewerk en andere activiteiten voor kinderen en jongeren organiseren.
Wij, de werkgroep Kelmoso benutten de kennis voor wat betreft richtlijnen en adviezen van Jeugdwerk Limburg.
https://www.jeugdwerklimburg.nl/